Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng

Công ty của ông Dương Vĩnh (Quảng Nam) được chấp thuận chủ trương làm chủ đầu tư dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Y thuộc khu kinh tế. Khu kinh tế đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng. Hiện Công ty ông thực hiện lập quy hoạch xây dựng chi tiết để trình cơ quan chức năng phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.


Ảnh minh hoạ
Theo quy định về “Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng” tại Khoản 5, Điều 15 Thông tư 12/2016/TT-BXD thì “Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô từ 200 ha đến 500 ha: Quy hoạch phân khu xây dựng được lập trên nền bản đồ tỷ lệ 1/2.000 với đầy đủ các nội dung yêu cầu để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất tại khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch”.

Quy định tại Khoản 4, Điều 17 về “Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng” thì “Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất không cần thực hiện bước lập nhiệm vụ quy hoạch. Các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô diện tích dưới 200 ha và cụm công nghiệp thì tiến hành lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật”.

Như vậy khu công nghiệp Y mà công ty ông Vĩnh đang tiến hành lập quy hoạch không thuộc diện phải lập nhiệm vụ quy hoạch theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, theo quy định về yêu cầu nội dung nhiệm vụ quy hoạch tại Điểm e, Khoản 2; Điểm d, Khoản 3, Điều 11 về “Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù” thì trong nhiệm vụ quy hoạch có xác định tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch. Khi cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồng nghĩa tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch được phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu tư vấn cũng như thực hiện các nội dung tiếp theo (khảo sát lập quy hoạch; lập đồ án quy hoạch; công bố quy hoạch…).

Ông Vĩnh hỏi, khi áp dụng các quy định như đã nêu trên, nếu khu công nghiệp Y không thuộc diện phải lập nhiệm vụ quy hoạch thì việc xác định tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch được thực hiện như thế nào? Và phải trình cơ quan chức năng hồ sơ gì để được duyệt tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch làm cơ sở quản lý chi phí cũng như triển khai các bước tiếp theo?

Công ty có thể lập riêng một nội dung tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Y dựa trên các quy định về chi phí lập quy hoạch để trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt mà không cần lập nhiệm vụ quy hoạch được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp khu công nghiệp Y nêu tại câu hỏi của ông Dương Vĩnh thuộc đối tượng không cần lập nhiệm vụ quy hoạch theo quy định tại Khoản 5, Điều 15 Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, thì cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng dự toán kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng theo quy định về chi phí lập quy hoạch (không cần lập nhiệm vụ quy hoạch), trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định tại Điều 10 Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Đăng ký tư vấn,
khảo sát miễn phí

Quý khách vui lòng hoàn thành Form sau. Dựa trên thông tin quý khách cung cấp, chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất để tư vấn chi tiết.


Cửa Nhôm Cao Cấp